X
Ładowanie...

Wsparcie dla FRU.PL - Dotacje na innowacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie dla FRU.PL z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na innowacje

Działanie 8.2

Projekt: „Wdrożenie we FRU.PL systemu B2B umożliwiającego wprowadzenie innowacyjnej usługi wyszukiwania połączeń lotniczych.”

Beneficjent: FRU.PL Spółka Akcyjna
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, przyznano dla FRU.PL Spółka Akcyjna dofinansowanie na wdrożenie projektu dotyczącego wprowadzenia innowacyjnego systemu IT typu B2B, umożliwiające usługę wyszukiwania połączeń lotniczych.

Zapraszamy do zapoznania się dokumentacją zapytania ofertowego i do udziału w postępowaniu: Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Przedłużenie terminów postępowania ofertowego
[Postępowanie zostało zakończone]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie 8.1

Nasze prace rozpoczęliśmy w czerwcu 2009r., a zakończyliśmy je w maju 2010. W wyniku projektu, klienci FRU.PL otrzymali bardzo innowacyjne i nowoczesne narzędzia do wyszukiwania najdogodniejszych i najtańszych połączeń lotniczych za pośrednictwem naszego portalu. Do udogodnień należą między innymi możliwość wyszukiwania lotów w opcji elastycznej (+/-3dni), łączenie wyników pod względem ceny na etapie wyników wyszukiwania (tzw. grupy cenowe), profile użytkowników oraz wiele innych innowacji. Naszym celem było oddanie do Państwa dyspozycji nowych funkcjonalności portalu, które sprawić miały aby wyszukiwanie tanich i dogodnych połączeń lotniczych w serwisie FRU.PL stało się jeszcze bardziej intuicyjne i proste. Jesteśmy przekonani, że udało nam się osiągnąć to zamierzenie.

Program UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zarządzany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, jest jednym z sześciu projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności, przewidzianych na lata 2007-2013.

Skierowany do przedsiębiorstw nowoczesnych technologicznie i konceptualnie, zapewnia uczestnikom programu bezpośrednie wsparcie instytucji otoczenia biznesowego oraz jednostek naukowych. Nadrzędnym celem programu jest więc dostosowanie oferty sektora nauki do potrzeb przedsiębiorstw, co bezpośrednio ma przyczynić się do zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań. Synergia wiedzy i technologii ma zaś stać się impulsem pozwalającym przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego oraz stworzyć stabilne podstawy długotrwałej konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Program skierowany jest do firm o krajowym i/lub międzynarodowym wymiarze działalności. Beneficjenci programu wyłaniani są na zasadach konkursu. Co roku w programie rywalizuje coraz więcej przedsiębiorstw.