X
Ładowanie...

Komunikat dla akcjonariuszy

z dnia 28.12.2020 r.

Zarząd Spółki FRU.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308871, NIP: 5272579301, REGON: 141451213, o w całości wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 6 900 000,00 zł (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, niniejszym wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Nowogrodzka 62B lok. 2, 02-002 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00.

Komunikat dla akcjonariuszy

z dnia 11.12.2020 r.

Zarząd Spółki FRU.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308871, NIP: 5272579301, REGON: 141451213, o w całości wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 6 900 000,00 zł (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, niniejszym wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Nowogrodzka 62B lok. 2, 02-002 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00.

Komunikat dla akcjonariuszy

z dnia 12.11.2020 r.

Zarząd Spółki FRU.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308871, NIP: 5272579301, REGON: 141451213, o w całości wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 6 900 000,00 zł (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, niniejszym wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Nowogrodzka 62B lok. 2, 02-002 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00.

Komunikat dla akcjonariuszy

z dnia 15.10.2020 r.

Zarząd Spółki FRU.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308871, NIP: 5272579301, REGON: 141451213, o w całości wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 6 900 000,00 zł (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, niniejszym wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Nowogrodzka 62B lok. 2, 02-002 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00.

Komunikat dla akcjonariuszy

z dnia 30.09.2020 r.

Zarząd Spółki FRU.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308871, NIP: 5272579301, REGON: 141451213, o w całości wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 6 900 000,00 zł (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, niniejszym wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Nowogrodzka 62B lok. 2, 02-002 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00.