X
Ładowanie...

Dotacje na innowacje

Wdrożenie we FRU.PL systemu B2B umożliwiającego wprowadzenie innowacyjnej usługi wyszukiwania połączeń lotniczych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Serwis FRU.PL zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii szyfrowania danych. Obsługa kart kredytowych realizowana jest we współpracy z zaufanymi partnerami, gwarantującymi bezpieczeństwo płatności. Więcej informacji o bezpieczeństwie zakupu.