X
Ładowanie...

Prawa autorskie FRU.PL

Informacja o prawach autorskich

Właściciel praw autorskich

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie FRU.PL należą do FRU.PL S.A. (dalej FRU.PL) w Warszawie. Wszystkie znaki towarowe nie należące do FRU.PL zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony FRU.PL wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawa autorskie stron trzecich

Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością FRU.PL, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.

Ochronie podlegają również materiały umieszczane na stronach FRU.PL, do których prawa nie należą do FRU.PL, ale na których publikację FRU.PL uzyskała zgodę ich właścicieli. Materiały takie oznaczone są najczęściej podpisem: „źródło:…” lub w inny równoważny sposób.

Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich, niezależnie od zgody FRU.PL.

Zakaz wykorzystywania materiałów

Czynności Kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania (elektronicznie lub w inny sposób), a także powielania, wykorzystywania i dystrybucji zawartych na stronach serwisu FRU.PL materiałów dozwolone są wyłącznie za zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą do FRU.PL jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło:FRU.PL” lub innym równoważnym, jeśli zaś publikacja jest w Internecie - wraz z aktywnym linkiem do strony www.fru.pl. Wymaga to jednak każdorazowej zgody FRU.PL.

Linki do strony FRU.PL

Dozwolone jest, bez konieczności występowania o zgodę tworzenie odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony FRU.PL lub jej podstron i umieszczanie ich na innych stronach internetowych w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do pochodzenia tych linków i strony na którą wskazują.

Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę FRU.PL lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię FRU.PL, bądź inne prawem chronione dobra FRU.PL, lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Odnośnik do FRU.PL nie może stanowić przeważającej lub głównej części strony, na której został umieszczony. Po przejściu na stronę FRU.PL, w polu adresowym przeglądarki użytkownika, musi widnieć adres URL należący do FRU.PL, a stosowanie środków technicznych mających na celu ukrycie tego adresu jest zabronione. Zabronione jest również przekierowywanie na stronę FRU.PL w sposób podstępny, automatyczny (tj. następujący bez kliknięcia użytkownika na odnośnik), czy w inny sposób kierujący na stronę FRU.PL, osób, które tego nie oczekują.

FRU.PL zastrzega sobie prawo odwołania zgody na umieszczenie odnośnika do strony FRU.PL w każdej chwili, bez konieczności podania przyczyny.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje prezentowane na stronach FRU.PL służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez FRU.PL w Warszawie za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy. Ze względu na możliwość wystąpienia przekłamań lub zdezaktualizowania się informacji, FRU.PL nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność. Użytkownicy korzystają z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.