X
Ładowanie...
Ważne pytania - Wizzair

Czego nie można wnosić na pokład Wizzair?

Na pokład samolotu linii lotniczych Wizzair BEZWZGLĘDNIE NIE można wnosić:

 1. broni palnej, amunicji oraz materiałów wybuchowych, w tym broni myśliwskiej i sportowej;
 2. przedmiotów, substancji, który przypominają broń, amunicją lub inne materiały wybuchowe;
 3. substancji łatwopalnych (wyjątkiem są: napoje alkoholowe, perfumy, woda kolońska oraz lakier do włosów);
 4. materiałów radioaktywnych;
 5. sprężonego gazu (wyjątkiem jest: dwutlenk węgla używany do poruszania protezami kończyn oraz zbiorniki z gazem niepalnym używanych w samoczynnie nadmuchiwanych kamizelkach ratunkowych);
 6. substancji trujących lub grożących infekcją;
 7. substancji korozyjnych (wyjątkiem jest: rtęć w termometrach, barometry, akumulatory do wózków inwalidzkich);
 8. walizek i zabezpieczonych toreb dyplomatycznych z wbudowanymi urządzeniami alarmowymi, akumulatorami litowymi lub materiałami pirotechnicznymi;
 9. przedmiotów i materiałów, które zagrażałyby bezpieczeństwu, mieniu, życiu, zdrowiu i nietykalności cielesnej osób na pokładzie;
 10. jakiekolwiek materiałów zabronionych przepisami i regulacjami obowiązującymi w krajach na trasie przewozu;
 11. jakiekolwiek przedmiotów, które nie nadają się do przewozu ze względu na wagę, rozmiar lub inne cechy;
 12. szczątek ludzkich;
 13. jakiekolwiek przedmiotów wymienionych w technicznych instrukcjach bezpieczeństwa przewozu niebezpiecznych materiałów wydanych przez organizację International Civil Aviation Organization (ICAO) oraz regulacjach dotyczących niebezpiecznych artykułów wydanych przez organizację Internation al Air Transport Association (IATA).
Linie lotnicze mogą odmówić pasażerowi przewozu bagażu, w przypadku próby wniesienia na pokład samolotu wyżej wymienionych przedmiotów.

Linie lotnicze Wizzair dodatkowo zastrzegają, że na pokład samolotu nie można wnosić rzeczy, które:

 1. mogą zagrażać bezpieczeństwu samolotu, osób na pokładzie lub mienia;
 2. mogą zostać uszkodzone podczas transportu drogą lotniczą;
 3. są nieodpowiednio zapakowane;
 4. są zabronione przez przepisy prawa, regulacje lub nakazy obowiązujące w jakimkolwiek kraju wylotu, przewozu i przylotu;
 5. nie nadają się do przewozu ze względu na wagę, rozmiar lub inne nietypowe cechy
 6. mogą spowodować dyskomfort lub wstręt u osób na pokładzie.